người lắm điều trong Tiếng Anh là gì?

người lắm điều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lắm điều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lắm điều

    * dtừ

    talker