người lưỡng lự trong Tiếng Anh là gì?

người lưỡng lự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lưỡng lự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lưỡng lự

    * dtừ

    waverer