người lười biếng cẩu thả trong Tiếng Anh là gì?

người lười biếng cẩu thả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lười biếng cẩu thả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lười biếng cẩu thả

    * dtừ

    sloven