người lý tưởng trong Tiếng Anh là gì?

người lý tưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lý tưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lý tưởng

    * dtừ

    ideal