người lãng mạn trong Tiếng Anh là gì?

người lãng mạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lãng mạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lãng mạn

    * dtừ

    romantic