người lánh nạn trong Tiếng Anh là gì?

người lánh nạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lánh nạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lánh nạn

    * dtừ

    refugee