người lái taxi trong Tiếng Anh là gì?

người lái taxi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người lái taxi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người lái taxi

    * dtừ

    cabby