người làm súng trong Tiếng Anh là gì?

người làm súng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người làm súng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người làm súng

    * dtừ

    gunsmith