người làm cho bằng nhau trong Tiếng Anh là gì?

người làm cho bằng nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người làm cho bằng nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người làm cho bằng nhau

    * dtừ

    equalizer