người khen ngợi trong Tiếng Anh là gì?

người khen ngợi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khen ngợi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khen ngợi

    * dtừ

    congratulator, eulogist