người khai tâm trong Tiếng Anh là gì?

người khai tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khai tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khai tâm

    * dtừ

    initiator, initiatress