người khai quật trong Tiếng Anh là gì?

người khai quật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khai quật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khai quật

    * dtừ

    excavator