người khởi thủy trong Tiếng Anh là gì?

người khởi thủy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khởi thủy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khởi thủy

    * dtừ

    originator