người khốn khổ trong Tiếng Anh là gì?

người khốn khổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khốn khổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khốn khổ

    * dtừ

    devil