người khẩn cầu trong Tiếng Anh là gì?

người khẩn cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khẩn cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khẩn cầu

    * dtừ

    prayer