người khúm núm trong Tiếng Anh là gì?

người khúm núm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người khúm núm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người khúm núm

    * dtừ

    earth-worm, spaniel