người kêu thét trong Tiếng Anh là gì?

người kêu thét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người kêu thét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người kêu thét

    * dtừ

    squaller