người kén chọn trong Tiếng Anh là gì?

người kén chọn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người kén chọn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người kén chọn

    * dtừ

    chooser