người hay thổ lộ tình cảm trong Tiếng Anh là gì?

người hay thổ lộ tình cảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay thổ lộ tình cảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay thổ lộ tình cảm

    * dtừ

    gusher