người hay nói như trẻ con trong Tiếng Anh là gì?

người hay nói như trẻ con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay nói như trẻ con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay nói như trẻ con

    * dtừ

    prattler