người hay nói huyên thiên trong Tiếng Anh là gì?

người hay nói huyên thiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay nói huyên thiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay nói huyên thiên

    * dtừ

    prater, chatterer, chatterbox, rattle, rattler