người hay khoa tay múa chân trong Tiếng Anh là gì?

người hay khoa tay múa chân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay khoa tay múa chân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay khoa tay múa chân

    * dtừ

    gesticulator