người hay dùng phép lặp thừa trong Tiếng Anh là gì?

người hay dùng phép lặp thừa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hay dùng phép lặp thừa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hay dùng phép lặp thừa

    * dtừ

    tautologist