người hồi giáo trong Tiếng Anh là gì?

người hồi giáo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hồi giáo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người Hồi Giáo

    Moslem (person)