người hòa giải trong Tiếng Anh là gì?

người hòa giải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hòa giải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hòa giải

    * dtừ

    peacemaker, pacificator, pacifier, moderator, conciliator, reconciler, intermediator, makepeace

    * ttừ

    intermediatory