người hát giọng nam trầm trong Tiếng Anh là gì?

người hát giọng nam trầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hát giọng nam trầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hát giọng nam trầm

    * dtừ

    bass, basso