người hái bông trong Tiếng Anh là gì?

người hái bông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hái bông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hái bông

    * dtừ

    cotton-picker