người hành nghề trong Tiếng Anh là gì?

người hành nghề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hành nghề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hành nghề

    * dtừ

    practician