người giao việc trong Tiếng Anh là gì?

người giao việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người giao việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người giao việc

    * dtừ

    taskmaster