người gián đoạn trong Tiếng Anh là gì?

người gián đoạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người gián đoạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người gián đoạn

    * dtừ

    interrupter