người et-ki-mô trong Tiếng Anh là gì?

người et-ki-mô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người et-ki-mô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người et-ki-mô

    * dtừ

    amerind, eskimo