người dung tục trong Tiếng Anh là gì?

người dung tục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người dung tục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người dung tục

    * dtừ

    prosaist