người diễu hành trong Tiếng Anh là gì?

người diễu hành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người diễu hành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người diễu hành

    * dtừ

    processionist