người cuồng đạo trong Tiếng Anh là gì?

người cuồng đạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cuồng đạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cuồng đạo

    * dtừ

    wowser