người chiếm hữu trong Tiếng Anh là gì?

người chiếm hữu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chiếm hữu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chiếm hữu

    * dtừ

    possessor, appropriator