người chủ trại trong Tiếng Anh là gì?

người chủ trại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chủ trại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chủ trại

    * dtừ

    farmer