người chụp ảnh trong Tiếng Anh là gì?

người chụp ảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chụp ảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chụp ảnh

    * dtừ

    cameraman