người chờ thời trong Tiếng Anh là gì?

người chờ thời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chờ thời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chờ thời

    * dtừ

    temporizer