người chúc rượu trong Tiếng Anh là gì?

người chúc rượu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người chúc rượu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người chúc rượu

    * dtừ

    symposiarch