người châu phi trong Tiếng Anh là gì?

người châu phi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người châu phi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người châu phi

    * dtừ

    african