người ca-na-đa trong Tiếng Anh là gì?

người ca-na-đa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ca-na-đa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ca-na-đa

    * dtừ

    canuck, canadian