người cự phách trong Tiếng Anh là gì?

người cự phách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cự phách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cự phách

    * dtừ

    oner