người cướp ngôi trong Tiếng Anh là gì?

người cướp ngôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cướp ngôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cướp ngôi

    * dtừ

    usurper