người căm ghét trong Tiếng Anh là gì?

người căm ghét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người căm ghét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người căm ghét

    * dtừ

    hater