người cùng địa vị xã hội trong Tiếng Anh là gì?

người cùng địa vị xã hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người cùng địa vị xã hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người cùng địa vị xã hội

    * dtừ

    peer