người có uy tín và thế lực trong Tiếng Anh là gì?

người có uy tín và thế lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người có uy tín và thế lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người có uy tín và thế lực

    * dtừ

    light