người có giọng nữ trung trong Tiếng Anh là gì?

người có giọng nữ trung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người có giọng nữ trung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người có giọng nữ trung

    * dtừ

    mezzo-soprano