người biết đọc biết viết trong Tiếng Anh là gì?

người biết đọc biết viết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người biết đọc biết viết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người biết đọc biết viết

    * dtừ

    clerk