người bồi dưỡng trong Tiếng Anh là gì?

người bồi dưỡng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bồi dưỡng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bồi dưỡng

    * dtừ

    fosterer