người bình tĩnh trong Tiếng Anh là gì?

người bình tĩnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người bình tĩnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người bình tĩnh

    * dtừ

    olympian